Ce facem noi

Cursurile constituie singura sursă de venit a filialei, certificată şi înregistrată pe SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).Cursurile oferite de filiala noastră sunt următoarele:
-Curs de prim ajutor – se eliberează certificat recunoscut la nivel european şi legitimaţie;
-Curs de igienă (alimentaţie publică, asistenţă medicală, şcoli, grădiniţe, unităţi de cazare, apă, cosmetică, frizerie, coafură, masaj, deratizare);
-Managementul dezastrelor naturale
: kit de supravieţuire, plan familial de salvare de la inundatii, cutremure, incendii, caniculă, ingheţ;
-Cursuri de calificare profesională:
baby-sitter şi îngrijitoare bătrâni la domiciliu;


Misiunea Crucii Roşii
Crucea Roşie Română asistă persoanele vulnerabile în situaţii de dezastre şi de criza. Prin programele şi activităţile sale în beneficiul societăţii, contribuie la prevenirea şi alinarea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, promovează respectul faţă de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă socială sau politică.


Înafară de cursurile desfăşurate de către Crucea Roşie Vâlcea, filiala noastră desfăşoară activităţi de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, activităţi de promovare a tehnicilor de acordare a primului ajutor.